Forum Adresimize Hosgeldiniz

Haberler: FORUM İÇERİĞİ ZİYARETÇİLERE AÇILMIŞTIR.FORUMU DAHA AKTİF KULLANMAK İSTERSENİZ  KAYIT OLMANIZ GEREKMEKTEDİR.

Cuma'mız Mübarek Olsun (Okunma sayısı 39 defa)

_Edebiyat_

daha çok Çevrimdışı
 • *
 • S.Moderator
 • Tam Üye
 • İleti: 246
 • Kaç Dua Aldı : 11
Cuma'mız Mübarek Olsun
29 Eylül 2017, 08:52:47


Ebû Hüreyre -radıyu anh-dan rivâyet olunduğuna göre Resûl-i Ekrem -sallu aleyhi ve sellem-Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:

"Cum'a gününde bir saat vardır. 'ın kullarından bir müslim namazda ve kıyamda iken  Teâlâ'dan niyâz ile bir şey isteyip duâsı o saate tesadüf ederse  teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir." Böyle buyurduktan sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu. (11)

Cum'a gününün içindeki saat küçük parmağına nisbetle parmağın ufak ucu ne kadar ise güne nis-betle o kadar az bir müddetdir ki o saat içinde her halde duâ müstecâb olur demektir.
Nebiyy-i Ekrem -sallu aleyhi ve sellem- Hazretleri:Cum'a günü ibâdet ve ezkâr ile mü'minle-rin kalbi mesrûr olacak bir bayram günüdür' (12) buyurmuşlardır.


-"Size bir sûre haber vereyim mi ki azameti semâ ile arz arasını doldurmuş onu yetmişbin melek teşyî' etmiştir? O sûre Kehf süresidir. Kim cum'a günü bu sûreyi okursa  onu öteki cum'aya kadar bu sûre ile mağfiret eder sonunda üç gün de ziyâdesi vardır. Ve semâya ulaşan bir nûr verilir ve Deccal'in fitnesinden muhafaza edilir. Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır." (13)

"Ey Rabbim! Perşembe günü ümmetimin erkenden yaptığı işleri bereketli kıl." (14)

Hadîsin şerhinde deniliyor ki bugünün evvelinde bir ihtiyacını tedarik etmek nikâh akdetmek ve bunun gibi mühim işler sünnettir.

"Cum'a gününde; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek'at namaz kılıp Fâtiha'dan sonra onbir defa Zilzâl Sûresini okuyan kimseyi  Teâlâ kabir azâbından ve kıyâmet korkularından emin kılar. " (15)

"Şu duâ ile cum'a günü herhangi bir saatte dua edilirse sâhibine muhakkak icâbet olunur." (16)"Cum'a gününde bir saat vardır mü'min bir kul namazda duâ ederken  'dan bir şey ister ve o saate denk gelirse  muhakkak ona icâbet eder. Ashab-ı kirâm: 'Bu saat hangi saatdir yâ Resûlellah" dediklerinde: "İkindi namazı ile güneş batması arasındaki vakittir." buyurdular.

"Cum'a namazından sonra daha oturduğu yerden kalkmadan yüz defa diyen kimsenin yüzbin günâhını ana ve babasının da yirmidörtbin günâhını  mağfiret eder." (17)
(11) bk. el-Ezkâr 80; Buharî Deavât 61
(12) el-Câmi'u's-Sağîr
(13) bk. Tuhfetü'z-zâkirîn 269
(14) Tirmizî Ticâret 41
(15) Râmûzü'l-ehâdîs 427 (Deylemî'den)
(16) el-Cami'u's-Sağîr
(17) Buharî Deavât 61


Cuma günü tebriklerimizi bu başlık altında sürdürelim inşâallah.
''Bu dünyanın cefasından sefasına sıra gelmez, gafil olma ilme çalış geçen günler geri gelmez.''

_Edebiyat_

daha çok Çevrimdışı
 • *
 • S.Moderator
 • Tam Üye
 • İleti: 246
 • Kaç Dua Aldı : 11
#1 Ynt: Cuma'mız Mübarek Olsun
06 Ekim 2017, 09:34:40
''Bu dünyanın cefasından sefasına sıra gelmez, gafil olma ilme çalış geçen günler geri gelmez.''

_Edebiyat_

daha çok Çevrimdışı
 • *
 • S.Moderator
 • Tam Üye
 • İleti: 246
 • Kaç Dua Aldı : 11
#2 Ynt: Cuma'mız Mübarek Olsun
13 Ekim 2017, 08:05:00

Ya Rabbi
Bana ne senin zikrini unutturacak, sana şevkimi söndürecek, seni tesbih ederken duydugum lezzeti kesecek bir hastalık. Nede beni azdıracak, şer ve kötülüğümü artıracak sıhhat ver.
Ey merhametlilerin en merhametlisi; Merhametinle bu duamı kabul eyle.
''Bu dünyanın cefasından sefasına sıra gelmez, gafil olma ilme çalış geçen günler geri gelmez.''