Forum içeriğimiz ziyaretçi kardeşlerimize açılmıştır. Forum sayfamızı daha aktif kullanmak için üye olmanız gerekir.

Gönderen Konu: eşref oğlu rumi hz şiir  (Okunma sayısı 9134 defa)

seyfullah

  • Ziyaretçi
eşref oğlu rumi hz şiir
« : 27 Mayıs 2014, 04:36:31 »
Eşref oğlu rumi münacat
İlâha, pâdişâha bî niyaza (isteksiz)
Yüce dergâhına geldim Hüdâya (Ey Allah.)
Benim hâcât ile gönlüm doludur
Velî ııidem, bu gönlüm bed huyludur.
Günah yükünü arkama vurundum
Acz toprağına arkamı süründüm.
Tevazu birle el sana getirdim
Kapına yüz karasını getirdim.
Bilirim pâdişâh-ı bî niyazsın
Sana yalvaranı mahrum komazsın.
Verirsin kullarına istediğin
Bilirsin her kulunun ne dediğin
Yer ve gök ehli hep senden umarlar
Kamusu hazretine yalvarırlar.
Benim dahi günâhım çok elim dar
Kapına geldim ey Settâr u Gaffar.
Getiririm şefî i Mustafâ'yı
Nebiler serveri kân-ı vefayı. (Vefâdarlık merkezi)
Sen anınla olan dostluk hakkı içün O dostunla olan mestlik hakkı içün.
Dilerim Hazretine ere ahım
İşitip hem afvedesin günâhım.
İnayet gözüyle bir dem bakasm
Beni hâşâ ki od'lara yakasın (ateşlere)
Bu îman hil'atin âhir nefeste
Çıkarıp kılmayasın beni hasta
Beni üryan ve rüsvây etmiyesin
Götürüp beni od'a atmayasın.
Zebaniler eline vermeyesin
Kapından horluk ile sürmeyesin.
Şu ki sen îman u ihsan edesin
Anı ondan nice geri alasın.
Küçücük canımız iş bu bedenden
Ayırmagıl bizi yâ Rab îmandan.
Bu eşref oğlu mücrim yüzü miskîn
Kapuna geldim ac ve yalın elkin.
Seni senden ider ol şey'en lillâh (Allah rızası içün)
Ayırma onu dîdârından Allah.
Ki sendendir sanaermeğe çâre
Senin derdinden oldu ûş âvâre.
Visalin lengeri ile durgûr ânı
Dîdârın şerbetiyle kandır ânı.
Ümid sensin iki âlemde ancak Bilirim sensin ey ma'bûd-u mutlak.
Duamı kıl kabul eyle beni şâd
Bihakkı Ahmed ü Mahmûd u Muhammed